.

Newyddion Cyffrous | News Update

 

Press Release:
Absolute Optimist: Remembering Eluned Phillips by Menna Elfyn - Published by Honno in paperback on 19th July 2018

 

- click here

 


Y bardd a dramodydd o Gymru, yr Athro Menna Elfyn, yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd

 

Mae'r bardd a dramodydd uchel ei bri, Menna Elfyn, wedi’i hurddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Yn un o’n llenorion pennaf, mae’r Athro Menna Elfyn yn ysgrifennu ag angerdd am y Gymraeg a hunaniaeth Gymreig.

Mae ei gwaith, sydd wedi’i gyhoeddi dros bedair degawd, yn cynnwys pedair cyfrol ar ddeg o farddoniaeth, yn ogystal â llyfrau plant, blodeugerddi, dramâu llwyfan, addasiadau a sgriptiau teledu, dramâu radio, libreti a sawl rhaglen ddogfen i'r teledu.

Mae ei gwaith wedi'i gyfieithu'n fwy na'r un bardd Cymraeg modern arall, i fwy nag ugain iaith.

Hi oedd Bardd Plant Cymru yn 2002-03.

Yr Athro Menna Elfyn yw Cyfarwyddwraig Rhaglen Gradd Meistr Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae’n Gymrawd Llenyddol ym Mhrifysgol Abertawe.

Cafodd yr Athro Menna Elfyn ei chyflwyno gan Mr Eurig Salisbury, o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth ddydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018.

Mae gwybodaeth bellach i’w chael yn y datganiad newyddion ynghlwm neu cliciwch arlein: https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2018/07/title-214929-cy.html

 

Welsh poet and playwright, Professor Menna Elfyn, receives Honorary Fellowship

 

Award-winning poet and playwright, Menna Elfyn has been awarded an Honorary Fellowship of Aberystwyth University.

One of the foremost Welsh-language writers, Professor Menna Elfyn writes with passion of the Welsh language and identity.

Her work, which has been published for four decades, includes fourteen volumes of poetry, many children's books and anthologies, stage plays, adaptations and scripts for television, radio plays, libretti, and several television documentaries.

She is the most translated of all modern Welsh-language poets, her work having been translated into over twenty languages.

She was the Welsh-language Children's Poet Laureate in 2002-03.

Professor Elfyn is Director of the Masters Programme in Creative Writing at University of Wales Trinity Saint David and a Literary Fellow at Swansea University. Professor Elfyn was presented by Mr Eurig Salisbury from Aberystwyth University’s Department of Welsh and Celtic Studies on Tuesday 17 July 2018.

For more information, see attached news release or go online: https://www.aber.ac.uk/en/news/archive/2018/07/title-214929-en.html

 


Gwefan : Multiple Versions : Website

 

- https://sites.google.com/site/multipleversions/authors-and-translators/elfyn-menna

 


Menna Elfyn, “ymgyrchydd a ffeminydd”, a’i chyfrol newydd -

 

- Golwg 360 - 15 Mawrth 2018


Mae bardd o Geredigion yn dweud bod y profiad o ymgyrchu wedi bod yn un “poenus” iddi erioed.

Cyn diwedd y mis, fe fydd y gyfrol Cennad gan Menna Elfyn yn cael ei chyhoeddi, llên-gofiant sy’n rhan o gyfres gan Gyhoeddiadau Barddas sy’n rhoi’r cyfle i feirdd a llenorion drafod eu gwaith yng nghyd-destun eu bywydau.

Ac yn ôl Menna Elfyn, a fu’n ymgyrchu ar ran Cymdeithas yr Iaith, y Mudiad Heddwch a hawliau merched yn y 1970au a’r 1980au, mae’n dweud mai “ymgyrchydd anfoddog” y bu hi erioed.

“O ran greddf, dw i ddim yn un sy’n mwynhau, neu wedi mwynhau, sefyll ar ryw blacard, neu weiddi ar draws llys, neu fod ar linell biced,” meddai wrth golwg360.

“Ond eto i gyd, roedd argyhoeddiad yn fy ngorfodi i wneud y pethe ´ma, oherwydd y cyfnod a’r teimlad o reidrwydd i wneud.”

“Pererin unig”

Er i’r profiadau hyn “dynnu” ar ei hawydd i sgrifennu, mae’n dweud mai profiad “unig iawn” oedd bod yn fenyw o fardd yn ystod y cyfnod hwn. “Yn cyfnod pan o’n i’n sgwennu, roedd yn gyfnod unig iawn,” meddai eto, “achos o’dd yna ddim pobol fel Mererid Hopwood a Gwyneth Lewis gyda ni. “Ro’n i’n bererin unig, mewn ffordd, a’r unig ddwy fardd o’n i’n gwybod amdanyn nhw oedd Nesta Wyn Jones ac Einir Jones, ac roedd y ddwy yna’n lled-unig hefyd. “Felly roedd ceisio camu i mewn i’r byd barddol gwrywaidd yn rhywbeth anodd, a don i ddim yn siŵr os oeddwn i eisiau chwaith.”

Cyhoeddi gyda Barddas

Un o’r mudiadau oedd yn cael ei gysylltu’n aml gyda’r “byd barddol gwrywaidd” hwn oedd Barddas, gydag Alan Llwyd a Gwynn ap Gwilym yn methu â chynnwys Menna Elfyn a rhai merched eraill yn Blodeugerdd o Farddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif yn 1988.

Ond yn ôl y bardd, mae’n “fodlon” cyhoeddi ei chyfrol newydd gyda Barddas, oherwydd bod “pethe wedi newid” erbyn hyn.

“Mi oedd yna gyfnod o fod yn eithaf haearnaidd [yn y byd barddol Cymraeg], ond es i ddim bant.”

“Mae pethe wedi newid yn llwyr, ac ry’n ni mewn cyfnod iachach…”

Bydd Cennad yn cael ei lansio yn Yr Atom yng Nghaerfyrddin ar Fawrth 27.

Dyma glip o Menna Elfyn yn darllen darn o’r gyfrol sy’n sôn am un o’i theithiau i wyliau llenyddol rhyngwladol…

 


Cyfieithu Barddoniaeth a Rhyddiaeth
- Tŷ Newydd - 18-20 Mai 2018

 

Translating Literature: Poetry and Prose
- Tŷ Newydd - 18-20 May 2018:

 


 


Lansiad Cennad:

 


 


The Green Room - 26.01.2018