.

Cyfrolau | Published Work

 

Perffaith Nam

Caneri Pinc ar Dywod Euraid

Cerddi Bardd Plant Cymru 2002-3 a Beirdd Ifanc Cymru. Darluniau gan Sarah Berry, Catrin Meirion Jones a Siôn Morris. Hughes. £4.99.

Mae’r busnes Bardd y Plant ’ma’n fusnes grêt, cyfle i fardd gwerth ei halen deithio o gwmpas y wlad yn annog pobl ifanc i feddwl, dychmygu a sgwennu; alla i ddim dychmygu dim byd gwell. A phob tro, am wn i, mae’r plant yn dangos bod bardd yn llechu ymhob cwr o Gymru ac mae’n siwr ei fod yn wir hefyd fod Beirdd y Plant yn dysgu rhywbeth newydd yn eu tro yn ystod eu tymor.

Menna Elfyn gafodd y fraint o farddoni ar gyfer a chyda’r plant yn 2002-3, ac mae ffrwyth ei llafur hi a gwaith y plant yn ymddangos rhwng cloriau Caneri Pinc ar Dywod Euraid. Ceir yma gasgliad o gerddi plant Cymru am bob math o bwnc dan haul, o gyfrifiaduron i gimychiaid, cadno yn 'asiant cudd mewn teyrnas wyllt' a chaneris yn 'fanila o felyn'.

Mae’r gyfrol yn gasgliad o gerddi o waith Menna ei hun yn ogystal â cherddi gan blant o bob parth o’r wlad ac, o’r herwydd, mae’r arlwy’n amrywiol iawn gyda cherddi am deimladau, digwyddiadau, defodau, doniolwch a difrifoldeb a mwy.

O ran ei natur, mae cyfrol o’r fath yn rhoi blas i ni yn unig o’r hyn fu’n digwydd yn ystod blwyddyn farddonol Menna a’i chyw beirdd. Mae safon y cerddi’n amrywio, felly, ac mae rhai yn taro deuddeg yn haws na’i gilydd, rhai cerddi â mwy o fflach iddynt ac yn fwy effeithiol ac atyniadol o’r herwydd, ond ni ddylai hynny dynnu oddi ar y gyfrol ddeniadol hon.

Yr hyn y mae cyfrol fel hon yn dangos yw fod rhwydd hynt gan blant Cymru i fod yn greadigol a dychmygus; mae’r cerddi’n gyforiog o ddelweddau, o gymariaethau a throsiadau, ac yn dangos pa mor lastig yw’r dychymyg yn y dwylo iawn. Bu’n braf pori drwy feddyliau plant Cymru am ennyd.

Byddai Caneri Pinc ar Dywod Euraid yn adnodd da o fewn ysgol i’w ddefnyddio fel sbardun ar gyfer sgrifennu creadigol mewn dosbarth neu ar gyfer ei defnyddio gartref i godi archwaeth ar gyfer sgrifennu. Waeth beth fo’i hiws, mi ddylai’r caneri bach pinc hwn hedeg yn uchel uwch y tywod euraid!

Elinor Wyn Reynolds

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru. A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Gellir darllen adolygiad o'r gyfrol ar wefan y BBC (Llais Llên) trwy bwyso yma