.

Drama Gomedi

 

Perffaith Nam

Malwod Mawr!

Cerddoriaeth gan Iwan Evans

Fe fydd drama gomedi newydd yn cael ei llwyfannu yn neuaddau’r cylch rhwng yr 8fed a’r 13eg o Dachwedd eleni.
Trigolion pentrefi lleol sydd yn cymryd rhan yn Malwod Mawr! gan Menna Elfyn, sioe sydd yn trin a thrafod bywyd cefn gwlad Sir Gâr.

Heb ddatgelu gormod o fanylion, prif thema’r ddrama yw ymgais Mr Ricketts, dyn busnes o’r ddinas, i agor ffatri enfawr er mwyn ffermio malwod, ac ymateb y pentrefwyr i’w gynlluniau.
Dafydd Hughes sydd yn cyfarwyddo, gyda cherddoriaeth gan Iwan Evans.
Fe fydd offer cyfieithu ar gael i’r di-Gymraeg.
Am noson o adloniant arbennig, archebwch eich tocynnau (£4) drwy gysylltu â swyddfa’r Fenter ar (01267) 676831 neu e-bostiwch i.evans@drindod.ac.uk.

Neuadd Llandyfaelog - Nos Lun 8 Tachwedd 2004, 7.30 pm
Neuadd Talog - Nos Fercher 10 Tachwedd 2004, 7.30 pm
Neuadd Llangynog - Nos Iau 11 Tachwedd 2004, 7.30 pm
Neuadd Bronwydd - Nos Wener 12 Tachwedd 2004, 7.30 pm
Neuadd Llangain - Nos Sadwrn 13 Tachwedd 2004, 7.30 pm