.

Cyfrolau | Published Work

 

Perffaith Nam

Perffaith Nam

Cyhoeddir gan Gomer
ISBN: 1-84323-456-4
£8.99

Does yna ddim byd yn y byd yma sy’n berffaith, a dyna lle mae gogoniant ein byd ni; yn y pethau amherffaith mae ein barddoniaeth. Mae Menna Elfyn yn fardd sy’n sylwi ar bethau bychain bywyd er mwyn creu darlun o’r pethau mwy. Dyma’r gyfrol gyntaf yn y Gymraeg yn unig i Menna ei chyhoeddi ers dros ddeng mlynedd; doeddwn i ddim yn cofio fod amser wedi hedfan gymaint.

Maer gyfrol, Perffaith Nam, yn un syn gasgliad or manwl ar mwy. Mae ei cherddi ir teulu yn rhai tyner a hudolus - o gerdd am fodrwy i fotwm bol ei merch, lle mae 'Botwm sip y byd yw, / Nam perffaith, beunyddiol' i gerdd, Digymar iw gwr, yn sn am y ffordd y maer ddau mor ddi-hid o ddyddiad eu priodas, yn anghofio bob blwyddyn, ac eto maer ddau yn ymwybodol o ba mor werthfawr yw eu perthynas, yn 'eneidwe syfrdan'. Ac yn y manylion teuluol yma y mae mawredd Perffaith Nam i mi, y pethau cudd hynny sydd mor unigryw ac eto mor gyffredin i bawb; dymar pethau syn gwneud bywyd yn werth ei fyw. Chwarae ar eiriau ac ystyron, y gerdd Bronnau ffug a Cysgu ar ei thraed, syn plesio nghlust in fawr. Mae cerddi fel Cysgu gyda Mussolini yn cofnodi un digwyddiad, yn asior doniol ar difrifol mewn ffordd hynod, mewn dull mae Menna Elfyn yn ei wneud mor ardderchog. Mae cerddi Menna yn crynun drydanol o fywyd ac maer nam yman berffaith o ran hynny.

Er i mi fwynhaur gerdd hir am Simone Weil, y ffeminydd, 'Y Forwyn Goch', a theimlo gwefr o gryfder cyhyrog y merched yn y dilyniant o gerddi, Melltith y Mamau, i mi, Menna Elfyn ar ei gorau ywr un syn dangos y manylion, yr un edrychiad llygaid yna, y fflach, y cyffwrdd o dros sawl cyfandir. Ac fel pwytho clytwaith at ei gilydd, maer grefft yn y pwythau mn, ac mae Menna Elfyn yn wniadwraig ddi-ail.

Elinor Wyn Reynolds

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

Gellir darllen adolygiad o'r gyfrol ar wefan y BBC (Llais Llên) trwy bwyso yma

Review of Perffaith Nam by Mererid Puw Davies (Poetry Wales) here