.

Cyfrolau | Published Work

 

Perffaith Nam

Rana Rebel

Cyhoeddir gan Gomer
ISBN: 1843231735
£4.95

Yn ogystal â barddoni, mae Menna Elfyn yn ysgrifennu nofelau i blant ac ar Ddydd Mawrth 3 Rhagfyr bydd Menna yn lansio ei nofel Rana Rebel yng nghwmni plant Ysgol Gyfun Abergwaun, Sir Benfro.

Wedi teithio i bedwar ban byd a mentro tu hwnt i lwybrau twristaidd gwledydd pur ansefydlog, mae Menna yn ymgyrchwraig frwd dros hawliau merched a'r lleiafrifoedd ledled y byd, yn enwedig plant. Ble bynnag y bydd hi'n teithio, mae'n ceisio cael argraff real o wlad, sut mae tlodion, pobol anffodus a lleiafrifoedd yn byw, a pha broblemau sy'n dod i'w rhan. Dyma a'i hysgogodd i ysgrifennu ei nofel newydd i blant yn eu harddegau, Rana Rebel.

'Mater o raid oedd ysgrifennu Rana Rebel.' meddai Menna, heb betruso Mae pob cymdeithas wedi anwybyddu hawliau sylfaenol plant i gael eu clywed, eu credu, eu parchu... nid eiddo mohonynt. Mae Rana Rebel yn son am bwnc nad yw'n neis iawn. Am ryw reswm mae anhawster y pwnc yn atyniad Ond rhaid pwysleisio mai ysgrifennu stori own i a bod ystyriaethau gwleidyddol a chymdeithasol yn toddi i gefndir y meddwl pan fo rhywun yn dechrau byw y cymeriadau... '

Mae terfysgaeth wedi tyfu'n ofid mawr i bawb erbyn hyn, ac mae Rana Rebel yn stori amserol iawn gan ei bod yn treiddio i fyd terfysgwyr ac yn gofyn cwestiynau dyrys ynghylch eu cymhellion. Beth ar y ddaear sy'n gwneud i rywun aberthu ei fywyd ac i ladd eraill er mwyn gwneud safiad dros achos? Rebel yw Rana, y prif gymeriad, rebel i'r carn. Mae hi'n bymtheg oed erbyn hyn, ond bu'n byw bywyd milwr er pan oedd hi'n ferch fach, yn lladd y gelyn ac yn osgoi cael ei lladd. Mae popeth yn troi'n gymhleth iddi pan ddaw ar draws dau fachgen anobeithiol o ddiniwed. Beth ddylai hi ei wneud â nhw, gofalu amdanynt ynteu eu gadael ar drugaredd y gelyn?

Mae'n peri syndod i bobl y Gorllewin yn aml fod plant a phobol ifanc mor barod i fynd yn filwyr, ond mae Menna Elfyn wedi profi hyn yn Sri Lanka, gyda Theigrod Tamil, ac yn y Dwyrain Canol, Mae'n ddiddorol nodi bod elw Rana Rebel yn mynd i gynnal gweithgareddau llenyddol mewn gwersyll i ffoaduriaid ar dir y Palestiniaid ar y Lan Orllewinol, yn Israel. 'Camp Aida'.

Yn eironig iawn, fe fydd y nofel hon yn anrheg gwych i bobl ifanc Cymru wrth ddathlu'r Nadolig yn eu moethusrwydd a'u hwyl.

Am fanylion pellach neu lun o'r clawr/lansiad cysylltwch â Meinir Garnon James 01559 362371 meinir@gomer.co.uk

ADOLYGIADAU ERAILL
Darllenwch adolygiad o'r nofel ar wefan Llais Llên yma
Darllenwch adolygiad o Rana Rebel yma