.


Mae Menna Elfyn wedi darllen ei gwaith dros y byd

She is the most travelled of all Welsh poets - and as a reader in demand all over the world. But wherever she finds herself - Menna Elfyn never loses sight of Wales.

Darlleniadau | Readings

 YR OED HWNNW gan Menna Elfyn

Cerdd yw hon sy'n edrych ar y gair 'oed' -- gair cyfoethog yn Gymraeg gan mai gair a ddefnyddiwn am oedran ac am 'gyfarfod' neu 'ddigwyddiad' yw( neu mewn termau modern ' dêt'). Ymgais felly i edrych ar lawenydd bywyd wrth inni fynnu gwneud pethau'n brydlon a chynnar, ac achub ar y cyfle i wneud hyn ac arall. Chwarae a wna'r gerdd hefyd â geiriau sy'n ymwneud ag ' amser', ac mae'r gerdd yn siwrne hefyd sy'n gorffen wrth gydnabod y dylem ddefnyddio pob cyfle a phob egni sydd gennym. Mae'r sylw ' carpe diem' yn dweud y cyfan mewn gwirionedd.

Rho glec Gwrando i wrando Menna Elfyn yn darllen ei cherdd.


WOMAN AT A SUPERMARKET by Menna Elfyn

A short poem by one of Wales' most prominent poets about what it feels like to be asked for proof of identification when you are an older person.

Click here Gwrandoto view Menna Elfyn reading her poem
Menna Elfyn from Neil Astley on Vimeo.

Menna Elfyn reads her poem 'Handkerchief Kiss' / 'Cusan Hances' in English and Welsh from Perffaith Nam / Perfect Blemish: New & Selected Poems 1995-2007 (Bloodaxe Books, 2007). This film is from In Person: 30 Poets (see first video above). For more details of Menna Elfyn's Perffaith Nam go to
http://www.bloodaxebooks.com/titlepage.asp?isbn=1852247797