.

Ymgyrchydd | Campaigner

 

'Mae pob cymdeithas wedi anwybyddu hawliau sylfaenol plant i gael eu clywed, eu credu, eu parchu... nid eiddo mohonynt.'

Wedi teithio i bedwar ban byd a mentro tu hwnt i lwybrau twristaidd gwledydd pur ansefydlog, mae Menna yn ymgyrchwraig frwd dros hawliau merched a'r lleiafrifoedd ledled y byd, yn enwedig plant.  Ble bynnag y bydd hi'n teithio, mae'n ceisio cael argraff real o wlad, sut mae tlodion, pobol anffodus a lleiafrifoedd yn byw, a pha broblemau sy'n dod i'w rhan.  Dyma a'i hysgogodd i ysgrifennu ei nofel, Rana Rebel.  

Mae'n anodd meddwl am unrhyw fardd arall yn y Gymraeg sydd wedi gwneud cymaint â Menna Elfyn i gyfleu a dadansoddi profiadau a theimladau merched (a phobl o bob math) yn ail hanner yr ugeinfed ganrif, yn ddigyfaddawd ac eto'n dyner.

Ceridwen Lloyd Morgan

Menna Elfyn is a tireless campaigner for minority language and culture rights.


'Liberation and enclosure are powerful themes in Menna Elfyn's work. She is a political poet, writing with passion of the Welsh language and identity for which she campaigns. But she makes her claims with realism … a restless, intensely responsive imagination'.
Helen Dunmore, Observer