Cwsg
Gwasg Gomer
£9.99

Bu cwsg yn destun oesol ei apêl. Hyd heddiw, bydd trafod ei effaith ar ein bywydau. Nid llyfr clinigol mo hwn ond un sydd yn taflu llygad effro ar droeon trwstan a difyr cwsg, a seiliwyd ar hanesion a gasglwyd o ddigwyddiadau go iawn.

Prynu

Murmuri
Cyfieithiad Catalaneg gan Sílvia Aymerich-Lemos

Cawn rodd gwerthfawr gan Sílvia Aymerich i Lemos: yn gyntaf ein cyflwyno i waith Menna Elfyn, ac yn ail, ei chyfeithiadau ysbrydoledig i Gatalaneg o gerddi y bardd enwog o Gymru.

Cennad
Cyhoeddiadau Barddas
£12.95

Mae'r llên-gofiant hwn yn cynnig golwg werthfawr ar un o'n beirdd amlycaf, yn rhannu'r stori y tu ôl i'r llais ac yn adrodd hanes sawl carreg filltir bwysig yn hanes barddoniaeth a barddoni yng Nghymru.

Prynu

Absolute Optimist
Cyfieithiad gan Elinor Wyn Reynolds
Honno
£11.99

Cofiant cynnes ond beirniadol i Eluned Phillips (1914-2009), arwres yn hanes llenyddiaeth Cymru a brofodd fywyd anhygoel mewn cyfnod o newid mawr am ran helaeth o'r ugeinfed ganrif - bywyd a'i cariodd o gefn gwlad sir Gâr i fyw bywyd bohemaidd ym Mharis cyn troi am Los Angeles.

Prynu

Optimist Absoliwt
Gwasg Gomer
£12.99

Hanes bywyd y bardd Eluned Phillips (1915-2009), yr ail wraig i ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol, camp a gyflawnodd ddwywaith (1967 a 1983). Cofleidiodd y bywyd bohemaidd, gan deithio i Lundain a Pharis, ac ymhlith ei chydnabod yr oedd Augustus John, Dylan Thomas, Édith Piaf, Jean Cocteau, Maurice Chevalier a Pablo Picasso.

Prynu

Perffaith Nam
Gwasg Gomer
ISBN: 1-84323-456-4
£8.99

Casgliad o gerddi diweddaraf un o feirdd cyfoes mwyaf toreithiog Cymru, yn cynnwys cerddi heriol a sensitif sy'n cyfuno golwg bersonol a gweledigaeth ehangach y bardd ar y byd a bywyd pobl.

Prynu

Bondo
Bloodaxe Books
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin ap Hywel, Gillian Clarke.

Mae'r gyfrol hon yn cynnwys cerddi sy'n cyfeirio at agosáu at iaith yn noddfa. Cychwynnodd y cerddi myfyrgar wrth i'r bardd ystyried dwyster y galar am drychineb Aber-fan, gan arddangos undod gyda chlwyf y genedl. Mae'r cerddi hefyd yn gyfrwng sy'n adleisio swyddogaeth y bardd o Gymro fel bardd coffa. Yn cynnwys cyfieithiadau Saesneg.

Prynu

Perfect Blemish / Perffaith Nam
New and Selected Poems 1995 - 2007 / Dau Ddetholiad a Cherddi Newydd 1995 - 2007
Bloodaxe Books
£12

Cyfrol ddwyieithog o weithiau diweddara' Menna Elfyn yn cynnwys ei holl waith Cell Angel (1996) a Blind Man's Kiss / Cusan Dyn Dall (2001) ynghyd â chyfieithiad Saesneg cyntaf Perffaith Nam (2005) a detholiad o gerddi eraill. Y mae i'r testunnau Cymraeg gyfieithiadau Saesneg cyfatebol gan Elin ap Hywel, Joseph Clancy, Gillian Clarke, Tony Conran, Nigel Jenkins a Robert Minhinnick.

Prynu

Murmur
Bloodaxe Books
£9.95

Casgliad dwyieithog o gerddi Menna Elfyn, sef cerddi llawn myfyrdodau a murmuron y galon, gyda chyfieithiadau cyfochrog gan Elin ap Hywel, Joseph Clancy, Gillian Clarke, Damian Walford Davies a Paul Henry, ynghyd â chyfieithiadau Menna Elfyn o dair cerdd gan Waldo Williams.

Prynu

Eucalyptus ~ Detholiad o gerddi | Selected Poems 1978/1994
Gwasg Gomer
ISBN: 1 85902 189 1
£5.50

Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys 45 o gerddi Menna Elfyn ynghyd â chyfieithiadau i'r Saesneg o bob un ohonynt. Cyhoeddwyd yn gyntaf ym 1995.