Mae gen i broblem gyda chofgolofnau

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar 7 Gorffennaf Mae gen i broblem gyda chofgolofnau. Hwyrach mai fy mab yn bedair oed oedd â’r sylw gorau pan alwodd y milwr ar sgwâr Aberbanc yn ‘ddyn jocan’. A na, nid meddwl ei fod yn ddoniol oedd e ond dweud yn ei ffordd ei hun mai esgus o … Read More

Sawl un ohonon ni geisiodd rhedeg gyda nhw ar y cae

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar 24 Mehefin O am ryddhad pan ddaeth y chwiban ar ddiwedd y gêm rhwng Cymru a’r Eidal. A thrwy gydol y gêm dal anadl, ambell ebwch a gwg. Sawl un ohonon ni geisiodd rhedeg gyda nhw ar y cae, yn ein dychymyg er mwyn atal ymosodiad gan chwaraewyr yr … Read More

Mae’r ‘Welsh Not’ yn ei hôl

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar 10 Mehefin Mae’r ‘Welsh Not’ yn ei hôl. Ond nid plocyn am wddf plentyn bach mewn ysgol mohono. Y tro hwn mae e wrth benelin diplomat neu aelod o staff y Llywodraeth yn Llundain. Diolch i Nation Cymru am y pennawd a’m sobrodd ‘ UK Government to tell staff … Read More

Gelli Gandryll

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar Mai 27 2021: Fydda i ddim yn y Gelli Gandryll eleni. Fydd neb arall ychwaith. Ond gall y byd yn grwn wylio’r digwyddiadau . Chwithig hefyd achos un o’r cyffroadau oedd cael bod mewn tref fechan, strydoedd culion a maes bras ar gyrion y dref. Maes digonol ar gyfer … Read More

Gŵyl Kritya

Dyma ddigwyddiad yn trafod iaith a barddoniaeth gyda dau fardd ac o dan Arweiniad Gŵyl Kritya a’r rhyfeddol Rati Saxenad: https://youtu.be/fdd9jBgpLHY

Weithiau, mae’r byd i weld yn sobr o chwithig

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar Ebrill 29 2021: Weithiau, mae’r byd i weld yn sobr o chwithig. Ar yr union adeg pan mae galw mawr am ocsigen yn India i wrthsefyll y Covid yno, mae llawenhau bod Nasa yn cyhoeddi bod ocsigen wedi ei gynhyrchu o garbon diocseid ar blaned Mawrth. Rhyfedd o fyd. … Read More

Y Pethau Diwethaf

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar Ebrill 15 2021: Mae’r cyfnod clo hir yma wedi ein gwneud i feddwl yn fwy manwl am y pethau cyntaf a’r pethau diwethaf yn ein bywydau. Alla i ddim â meddwl am Y Pethau Diwethaf heb feddwl am gyfrol hyfryd ac ysbrydoledig yr annwyl ddiweddar Gwyn Thomas. Roedd e … Read More

Dyddiadur Digwyddiadau / Darlleniadau 2021

April/ Ebrill 13: Conclave: World Poetry Reading 16.00 – 17.30 pm April/ Ebrill 17: Cardiff Poetry Festival / Gwyl Farddoniaeth – Caerdydd 16.00-16.45 pm Menna Elfyn & Mererid Hopwood : Welsh only/ Welsh learners welcome April/ Ebrill 24: Italian translation event of Bondo by Menna Elfyn with translators Pino Serpillo and Luca Paci (Ludo publisher) tbc April 26/ Ebrill: Ruminating … Read More