Dyddiadur Digwyddiadau / Darlleniadau 2021

April/ Ebrill 13: Conclave: World Poetry Reading 16.00 – 17.30 pm April/ Ebrill 17: Cardiff Poetry Festival / Gwyl Farddoniaeth – Caerdydd 16.00-16.45 pm Menna Elfyn & Mererid Hopwood : Welsh only/ Welsh learners welcome April/ Ebrill 24: Italian translation event of Bondo by Menna Elfyn with translators Pino Serpillo and Luca Paci (Ludo publisher) tbc April 26/ Ebrill: Ruminating … Read More

Diwrnod Rhyngwladol Solidariaeth ym Maes Cyfieithu

Syringa vulgaris ORIGINAL IN WELSH  by Menna Elfyn ARAGONESE BASQUE BRETON CATALAN ENGLISH FRENCH GALICIAN GREEK HUNGARIAN IRISH ITALIAN OCCITAN ROMANIAN  SPANISH  YIDDISH [and many more upcoming soon here✌] Gràcies de 💜 a l(e)s següents autor(e)s, traductor(e)s i il·lustrador(e)s: ANDERMANN, Felicitas > AYMERICH-LEMOS, Sílvia > BORZYKOWSKI, Michel > BRUN, Joan-Frederic > CAMPO, Marica > BAJSIC, Tomica > CRISTOFOR, Ion > CSCICSERY-RONAY, Elizabeth > DE PAOR, Emma > DREAN, Patrig > EGIA, Lutxo > ELFYN, Menna > FLORES ABAT, Lluís-Xavier > ISELLA, Gilberto > LAHOZ, Montse > LUTZE, … Read More

Erthygl Wales Arts Review

Erthygl a ysgrifenwyd gan Menna Elfyn ar gyfer Wales Arts Review. Mae modd darllen yr erthygl, ac eraill yn y gyfres, ar y wefan yma. MENNA ELFYN | THE POWER OF THE WRITTEN WORD Wales Arts Review asked some of Wales’s top writers to pen some thoughts on the future. This new series brings together a wide variety of perspectives and … Read More

Cyhoeddi cyfrol newydd Menna Elfyn, Cwsg – am dro ac yn ôl.

Mae gwasg Gomer ar fin cyhoeddi cyfrol newydd sbon gan y bardd, yr awdur a’r dramodydd, Menna Elfyn, gyda darluniau gwreiddiol gan yr artist, Sarah Williams.  Fy ngefaill wyt yn y tywyllwch. Awn ar wibdeithiau i lefydd dieithr A byddi yn fy nhywys i fannau na feiddiwn droedio arnynt.  “Mae’r cyflwr ‘cwsg’ wedi fy nghyffroi a’m drysu erioed,” esbonia Menna. … Read More

Menna Elfyn yn cyhoeddi cyfrol Cymraeg / Catalaneg

 Mae Menna Elfyn, Athro Emerita Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio fersiwn dwyieithog o’i chyfrol boblogaidd, Murmur – y tro hwn yn y Gatalaneg a’r Gymraeg. Wedi’i chyfieithu o’r Gymraeg i’r Gatalaneg gan y bardd a’r cyfieithydd Silvia Aymerich, mae Menna a Sylvia wedi bod yn dathlu cyhoeddiad y llyfr gyda dau ddigwyddiad go arbennig … Read More