Gelli Gandryll

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar Mai 27 2021: Fydda i ddim yn y Gelli Gandryll eleni. Fydd neb arall ychwaith. Ond gall y byd yn grwn wylio’r digwyddiadau . Chwithig hefyd achos un o’r cyffroadau oedd cael bod mewn tref fechan, strydoedd culion a maes bras ar gyrion y dref. Maes digonol ar gyfer … Read More

Gŵyl Kritya

Dyma ddigwyddiad yn trafod iaith a barddoniaeth gyda dau fardd ac o dan Arweiniad Gŵyl Kritya a’r rhyfeddol Rati Saxenad: https://youtu.be/fdd9jBgpLHY

Weithiau, mae’r byd i weld yn sobr o chwithig

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar Ebrill 29 2021: Weithiau, mae’r byd i weld yn sobr o chwithig. Ar yr union adeg pan mae galw mawr am ocsigen yn India i wrthsefyll y Covid yno, mae llawenhau bod Nasa yn cyhoeddi bod ocsigen wedi ei gynhyrchu o garbon diocseid ar blaned Mawrth. Rhyfedd o fyd. … Read More

Y Pethau Diwethaf

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar Ebrill 15 2021: Mae’r cyfnod clo hir yma wedi ein gwneud i feddwl yn fwy manwl am y pethau cyntaf a’r pethau diwethaf yn ein bywydau. Alla i ddim â meddwl am Y Pethau Diwethaf heb feddwl am gyfrol hyfryd ac ysbrydoledig yr annwyl ddiweddar Gwyn Thomas. Roedd e … Read More

Dyddiadur Digwyddiadau / Darlleniadau 2021

April/ Ebrill 13: Conclave: World Poetry Reading 16.00 – 17.30 pm April/ Ebrill 17: Cardiff Poetry Festival / Gwyl Farddoniaeth – Caerdydd 16.00-16.45 pm Menna Elfyn & Mererid Hopwood : Welsh only/ Welsh learners welcome April/ Ebrill 24: Italian translation event of Bondo by Menna Elfyn with translators Pino Serpillo and Luca Paci (Ludo publisher) tbc April 26/ Ebrill: Ruminating … Read More

Diwrnod Rhyngwladol Solidariaeth ym Maes Cyfieithu

Syringa vulgaris ORIGINAL IN WELSH  by Menna Elfyn ARAGONESE BASQUE BRETON CATALAN ENGLISH FRENCH GALICIAN GREEK HUNGARIAN IRISH ITALIAN OCCITAN ROMANIAN  SPANISH  YIDDISH [and many more upcoming soon here✌] Gràcies de 💜 a l(e)s següents autor(e)s, traductor(e)s i il·lustrador(e)s: ANDERMANN, Felicitas > AYMERICH-LEMOS, Sílvia > BORZYKOWSKI, Michel > BRUN, Joan-Frederic > CAMPO, Marica > BAJSIC, Tomica > CRISTOFOR, Ion > CSCICSERY-RONAY, Elizabeth > DE PAOR, Emma > DREAN, Patrig > EGIA, Lutxo > ELFYN, Menna > FLORES ABAT, Lluís-Xavier > ISELLA, Gilberto > LAHOZ, Montse > LUTZE, … Read More

Erthygl Wales Arts Review

Erthygl a ysgrifenwyd gan Menna Elfyn ar gyfer Wales Arts Review. Mae modd darllen yr erthygl, ac eraill yn y gyfres, ar y wefan yma. MENNA ELFYN | THE POWER OF THE WRITTEN WORD Wales Arts Review asked some of Wales’s top writers to pen some thoughts on the future. This new series brings together a wide variety of perspectives and … Read More