Cyhoeddi cyfrol newydd Menna Elfyn, Cwsg – am dro ac yn ôl.

Mae gwasg Gomer ar fin cyhoeddi cyfrol newydd sbon gan y bardd, yr awdur a’r dramodydd, Menna Elfyn, gyda darluniau gwreiddiol gan yr artist, Sarah Williams.  Fy ngefaill wyt yn y tywyllwch. Awn ar wibdeithiau i lefydd dieithr A byddi yn fy nhywys i fannau na feiddiwn droedio arnynt.  “Mae’r cyflwr ‘cwsg’ wedi fy nghyffroi a’m drysu erioed,” esbonia Menna. … Read More

Menna Elfyn yn cyhoeddi cyfrol Cymraeg / Catalaneg

 Mae Menna Elfyn, Athro Emerita Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio fersiwn dwyieithog o’i chyfrol boblogaidd, Murmur – y tro hwn yn y Gatalaneg a’r Gymraeg. Wedi’i chyfieithu o’r Gymraeg i’r Gatalaneg gan y bardd a’r cyfieithydd Silvia Aymerich, mae Menna a Sylvia wedi bod yn dathlu cyhoeddiad y llyfr gyda dau ddigwyddiad go arbennig … Read More