Sawl un ohonon ni geisiodd rhedeg gyda nhw ar y cae

Sawl un ohonon ni geisiodd rhedeg gyda nhw ar y cae

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar 24 Mehefin O am ryddhad pan ddaeth y chwiban ar ddiwedd y gêm rhwng Cymru a’r Eidal. A thrwy gydol y gêm dal anadl, ambell ebwch a gwg. Sawl un ohonon ni geisiodd rhedeg gyda nhw ar y cae, yn ein...

Mae’r ‘Welsh Not’ yn ei hôl

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar 10 Mehefin Mae’r ‘Welsh Not’ yn ei hôl. Ond nid plocyn am wddf plentyn bach mewn ysgol mohono. Y tro hwn mae e wrth benelin diplomat neu aelod o staff y Llywodraeth yn Llundain. Diolch i Nation Cymru...

Gelli Gandryll

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar Mai 27 2021: Fydda i ddim yn y Gelli Gandryll eleni. Fydd neb arall ychwaith. Ond gall y byd yn grwn wylio’r digwyddiadau . Chwithig hefyd achos un o’r cyffroadau oedd cael bod mewn tref fechan,...

Weithiau, mae’r byd i weld yn sobr o chwithig

Weithiau, mae’r byd i weld yn sobr o chwithig

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar Ebrill 29 2021: Weithiau, mae’r byd i weld yn sobr o chwithig. Ar yr union adeg pan mae galw mawr am ocsigen yn India i wrthsefyll y Covid yno, mae llawenhau bod Nasa yn cyhoeddi bod ocsigen wedi ei...

Gŵyl Kritya

Gŵyl Kritya

Dyma ddigwyddiad yn trafod iaith a barddoniaeth gyda dau fardd ac o dan Arweiniad Gŵyl Kritya a’r rhyfeddol Rati Saxenad: https://youtu.be/fdd9jBgpLHY

Y Pethau Diwethaf

Y Pethau Diwethaf

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar Ebrill 15 2021: Mae’r cyfnod clo hir yma wedi ein gwneud i feddwl yn fwy manwl am y pethau cyntaf a’r pethau diwethaf yn ein bywydau. Alla i ddim â meddwl am Y Pethau Diwethaf heb feddwl am gyfrol...

Dyddiadur Digwyddiadau / Darlleniadau 2021

Dyddiadur Digwyddiadau / Darlleniadau 2021

April/ Ebrill 13: Conclave: World Poetry Reading 16.00 – 17.30 pm April/ Ebrill 17: Cardiff Poetry Festival / Gwyl Farddoniaeth - Caerdydd 16.00-16.45 pm Menna Elfyn & Mererid Hopwood : Welsh only/ Welsh learners welcome April/ Ebrill 24: Italian translation event...

Diwrnod Rhyngwladol Solidariaeth ym Maes Cyfieithu

Diwrnod Rhyngwladol Solidariaeth ym Maes Cyfieithu

Syringa vulgaris ORIGINAL IN WELSH  by Menna Elfyn ARAGONESE BASQUE BRETON CATALAN ENGLISH FRENCH GALICIAN GREEK HUNGARIAN IRISH ITALIAN OCCITAN ROMANIAN  SPANISH  YIDDISH [and many more upcoming soon here✌] Gràcies de 💜 a l(e)s següents autor(e)s, traductor(e)s i...

Erthygl Wales Arts Review

Erthygl Wales Arts Review

Erthygl a ysgrifenwyd gan Menna Elfyn ar gyfer Wales Arts Review. Mae modd darllen yr erthygl, ac eraill yn y gyfres, ar y wefan yma. MENNA ELFYN | THE POWER OF THE WRITTEN WORD Wales Arts Review asked some of Wales’s top writers to pen some thoughts on the future....

Cyhoeddi cyfrol newydd Menna Elfyn, Cwsg – am dro ac yn ôl.

Mae gwasg Gomer ar fin cyhoeddi cyfrol newydd sbon gan y bardd, yr awdur a’r dramodydd, Menna Elfyn, gyda darluniau gwreiddiol gan yr artist, Sarah Williams.  Fy ngefaill wyt yn y tywyllwch. Awn ar wibdeithiau i lefydd dieithr A byddi yn fy nhywys i fannau na feiddiwn...

Menna Elfyn yn cyhoeddi cyfrol Cymraeg / Catalaneg

https://youtu.be/Ka8zDLGKAbM  Mae Menna Elfyn, Athro Emerita Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio fersiwn dwyieithog o’i chyfrol boblogaidd, Murmur – y tro hwn yn y Gatalaneg a’r Gymraeg. Wedi’i chyfieithu o’r Gymraeg i’r...

Pin It on Pinterest

Share This