Cwsg

Cyfrol amrywiol o ryddiaith, ffeithiol greadigol a cherddi. Bu cwsg yn destun oesol o ran ei apêl. Hyd heddiw, bydd trafod di-dor ar ei effaith ar ein bywydau. Nid llyfr clinigol mo hwn ond un sydd yn taflu llygad effro ar droeon trwstan a difyr cwsg, a seiliwyd ar hanesion a gasglwyd o ddigwyddiadau go iawn. Ceir llên meicro, darnau hwnt ac yma o chwedlau, atgofion personol, a llawer i stori am deyrnas cwsg a chwm plu led led y byd pan fo’r cysgadur aflonydd yn breuddwydio a’i lygaid ar agor. 2019.

 

Pin It on Pinterest