Cyfrinachau

Cyfansoddwyd y nofel hon rywbryd yn ystod yr wythdegau ( efallai!). Fe’i chafwyd ymhlith ei phapurau wedi iddi farw yn 2009. Bu’n gyndyn i’w chyhoeddi yn ystod ei hoes am ei bod yn nofel hunangofiannol ac yn olrhain ei hanes rhamantaidd gyda chenedlaetholwyr Llydewig yn ystod yr ail ryfel byd. Haedda gael ei darllen a’i gwerthfawrogi am fod y nofel yn dangos yn glir ei dawn fel nofelydd yn ogystal â bod yn fardd arobryn, coronnog. Gwasg Honno, 2021.

Pin It on Pinterest