Y Pussaka Hud

Stori gyffrous i blant 9-10 oed sydd wedi cael ei hysgrifennu gan bump o awduron plant o bum gwlad – Cymru, Ffindir, Catalonia, Y Weriniaeth Tsiec ac Iwerddon. Menna Elfyn yw’r awdur o Gymru. Cawn ddilyn anturiaethau brawd a chwaer, Nic ac Anna, wrth iddyn nhw deithio o wlad i wlad gyda chymorth y pwrs hud – y pussaka. Gwasg y Bwthyn, 2015.

Pin It on Pinterest