Fideo

Sgroliwch i lawr ar gyfer cyfres o ddarlleniadau / cyfweliadau’r gorffennol ar fideo a sain.

Hydref

Menna yn darllen Hydref

Madog

Menna yn darllen Madog

Siapau o Gymru

Menna yn darllen Siapau o Gymru

Bondo

Menna yn darllen Bondo

Y Nude Maja

Darlleniad byr o gerddi ar gyfer fy ffrindiau rhyngwladol gyda diolch am y gwahoddiad gan Nidia Hernandez.

Pen Cymru

Fel Llywydd Wales PEN Cymru hoffem ar ran yr aelodau ddathlu canmlwyddiant PEN Rhyngwladol sef sefydliad a ffurfiwyd yn 1921 i amddiffyn hawliau awduron ledled y byd.

Gŵyl 2021

Darlleniad barddoniaeth yn Gŵyl gan sgwrsio am yr iaith Gymraeg a chyfieithu.

‘Cusan Hances’ / ‘Handkerchief Kiss’

Menna Elfyn yn darllen ei cherdd ‘ Handkerchief Kiss’/ ‘ Cusan Dyn Dall yn Saesneg ac yn Gymraeg o’i chyfrol/detholiad Perffaith Nam/ Perfect Blemish: detholiad o gerddi 1995-2007( Bloodaxe Books, 2007).

Gŵyl Ryngwladol Farddoniaeth, Mallorca

Cyflwyniad i waith Menna mewn Gŵyl Ryngwladol o Farddoniaeth yn Mallorca 2020.

Darlleniad Barddoniaeth

Dwy gerdd yn cael eu darllen yn Gymraeg a’r Saesneg i ddilyn. Recordiwyd y rhain ar gyfer Gŵyl Ryngwladol o Farddoniaeth yn Mallorca 2020.

Barddoniaeth Gymraeg mewn Catalaneg

Darlleniad o farddoniaeth o waith y bardd o’r Gymraeg i Gatalaneg.

Whitworth Gallery, Manceinion

Darlleniad ‘Poets & Players yn Whitworth Gallery, Manceinion.

Menna Elfyn yn Gadair

Cwestiwn ac Ateb byr / ysgafn gyda Menna.

 

Cystadleuaeth Cyfieithu

Beirniadaeth o’r Gystadleuaeth ar Gyfieithu i dathlu lansiad Tŷ Cyfieithu Cymru.

Menyw yn yr archfarchnad

Cerdd fer sy’n dangos y teimlad o gael eich cwestiynu mewn archfarchnad am eich oed, a chithau wedi croesi oed yr addewid.

10 Càpsula XXII Festival Poesia

Darlleniad barddoniaeth gyda chyflwyniad byr o’i gwaith – ‘sdim angen pasbort ar gyfer barddoniaeth’.

 

Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Kritya, 2020

Darlleniad Menna yn Ngŵyl Farddoniaeth Kritya, yn 2020.

Bardd Plant

Menna yn trafod ei hamser fel Bardd Plant Cymru ( 2002-2003).

Llên Gofiant ‘Cennad’

Menna yn trafod ar raglen ‘ Heno’ am lansiad e Llên Gofiant yn 2018.

Er cof am Kelly (cerdd)

Ffilm fer a gynhyrchwyd gan ddisgyblion Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam ar gerdd Menna ‘Er cof am Kelly’, cerdd sydd yn cael ei darllen ar draws ysgolion Cymru am wrthuni rhyfel.

Cerddi mewn cyfieithiad gan Rati Saxena

Cerdd wedi ei dethol a’i darllen yn iaith Hindi gan Rati Saxena o Wasg Kritya.

 

 

Sain

Sgroliwch i lawr ar gyfer cyfres o ddarlleniadau / cyfweliadau’r gorffennol sain.

Pin It on Pinterest

Share This