Llangrannog

Llangrannog

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar 9 Mai 2024. Er teithio i fannau pell yn ystod y blynyddoedd a fu, does unlle yn rhoi mwy o bleser i mi na theithio i fan ym mae Ceredigion. I fod yn fwy penodol i Langrannog. Rwy wedi colli cownt o’r...

Dihwnto

Dihwnto

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar 25 Ebrill 2024 Rwy wastad wedi teimlo balchder o gael Senedd yng Nghaerdydd hyd yn oed os yw’r hyn a ddigwydd yno weithiau yn gwneud i rywun godi’n don o siomedigaeth. Ond mae’n dlawd o fyd pan yw yr...

Shirgarwr anobeithiol

Shirgarwr anobeithiol

Colofn Gymraeg bob pythefnos yn y Western Mail, cyhoeddwyd gyntaf ar 12 Ebrill 2024 Mae rhywun yn teimlo’n euog weithiau o fod wedi ymweld  â  rhannau o’r byd ac eto heb wneud yn fawr o’r mannau sydd o fewn ein  milltir sgwâr.  Fel D.J. Williams a alwodd ei hun yn...

Dan y Wenallt – achlysur arbennig ar Radio 3

Dan y Wenallt – achlysur arbennig ar Radio 3

I nodi 70 mlynedd ers darlledu drama radio Dylan Thomas Under Milk Wood, ac i ymateb i syniad gwreiddiol Dylan Thomas o gael awduron i ysgrifennu am eu hardaloedd, comisiynwyd Menna Elfyn, ynghyd a phedwar awdur arall i lunio portread byr o’u mannau arbennig hwy fel...

Undod heddychlon gyda Phalestina

Undod heddychlon gyda Phalestina

Menna Elfyn yn siarad mewn gwrthdystiad yn Aberystwyth (25 Ionawr, 2024) yn galw ar Brifysgol Aberystwyth i - dad-fuddsoddi gyda chwmniau sydd ynghlwm wrth y fasnach arfau, megis rhoi arfau i Israel. (Llun gan Marian Delyth)  

Ennill y wobr nodedig ‘Cholmondeley Award’

Ennill y wobr nodedig ‘Cholmondeley Award’

Mae’r Athro Barddoniaeth Emerita, a chyn Fardd Plant Cymru, Menna Elfyn yn cael ei hanrhydeddu gydag un o brif wobrau Cymdeithas yr  Awduron, ‘Society of Authors’, mewn seremoni arbennig yn Eglwys Gadeiriol Southwark, Llundain ar y 1af o Fehefin, 2022. Rhoddir y Wobr...

Athro Emerita Y Drindod Dewi Sant yn lansio’i chyfrol ‘Tosturi’

Athro Emerita Y Drindod Dewi Sant yn lansio’i chyfrol ‘Tosturi’

Neithiwr (7fed o Ebrill, 2022), fe lansiodd Menna Elfyn, Athro Emerita Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei chyfrol newydd ‘Tosturi.’ Yn ystod y lansiad a gynhaliwyd yng Nghanolfan S4C Yr Egin, cafwyd darlleniadau o’r gyfrol, yn ogystal â...

Parch

Parch

Roeddwn am ysgrifennu colofn yr wythnos hon am y  ddeddf  a basiwyd  gan Senedd Cymru i wahardd taro plant. Mae hon yn ddeddf hynod bwysig , un a ddylai ddiogelu hawl y plentyn i gael ei drin heb drais. Nid yw cofiwch yn golygu nad oes angen disgyblaeth arnynt  gan...

Does neb biau iaith

Does neb biau iaith

Does neb biau iaith. Iaith sy biau ni neu’n berchen ar ein ffordd o’i thrin. Dyna pam y mae’r ymdeimlad  ei bod, y Gymraeg,  yn perthyn i bawb yng Nghymru o’r rhai sy’n darllen ac adnabod enwau lleoedd  i alw ffrindiau â’u henwau Cymraeg. Rwy’n cofio myfyriwr yn dweud...

Wcrain

Wcrain

Mae’n ddyddiau ansicr  i’r Wcrain  i Rwsia ac i’r byd. Os bu gêm ryfela, hon oedd hi. Wrth  lunio’r golofn ar Chwefror 1af, does neb yn rhyw siŵr iawn, heblaw un dyn efallai o’r  ffordd y bydd y gwynt yn chwythu. Os bu galw am ddoethineb, dyma’r adeg i oeri geiriau, i...

Max Boyce

Max Boyce

Blwyddyn Newydd dda i ddechrau. Ac anrhydedd o hyd yw cael llunio’r golofn hon. Dyma adeg cyhoeddi’r anrhydeddau brenhinol am y fonesig hon a hon neu’r marchog hwn ac arall. Y cam mwyaf gwyrdroedig oedd gwneud Tony Blair, troseddwr a rhyfelgi yn Knight Companion of...

Dillad

Dillad

Mae yna ymgyrch ar droed i beidio â phrynu dillad newydd am flwyddyn. Na, wna i ddim addo eto i beidio â phrynu pilyn am flwyddyn gron ond rwy’n llawn edmygedd o’r rheiny sydd wedi cychwyn yr ymgyrch a hynny er mwyn yr amgylchedd. Ond fe fues i o dipyn i beth yn...

Cyfnerthydd a nerth

Cyfnerthydd a nerth

Dyna air da yw ‘nerth’, gallwn osod pob math o eiriau tuag ato – a’r diweddaraf i mi yw’r gair cyfnerthydd am y pigiad at y ddwy arall. Rhaid canmol y rhai sy’n gwneud y gwaith hwn, nid ar chwarae bach y mae mynd trwy’r holl gynghorion a chwestiynau cyn gweinyddu’r...

Dŵr Cymru

Dŵr Cymru

Ganrif yn ôl roedd ymgais i ddosbarthu’r afonydd yn ôl adegau’r pysgod a oedd yno. Astudio’r afon a wnaem yn blant, a’r pysgod yno a’u canfod hefyd am fod y dŵr mor dryloyw. Er mai rhywbeth arall oedd eu dal ac yn amlach na pheidio llwyddai fy mrawd i ddal haig o...

Pin It on Pinterest

Share This