Dan y Wenallt – achlysur arbennig ar Radio 3

Jan 24, 2024

I nodi 70 mlynedd ers darlledu drama radio Dylan Thomas Under Milk Wood, ac i ymateb i syniad gwreiddiol Dylan Thomas o gael awduron i ysgrifennu am eu hardaloedd, comisiynwyd Menna Elfyn, ynghyd a phedwar awdur arall i lunio portread byr o’u mannau arbennig hwy fel Cei Newydd.

Dydd Mercher (24 Ionawr) ar The Essay, BBC Radio 3, 10.45pm

Gwrando nol ar BBC Sounds: New Quay gan Menna Elfyn 

Pin It on Pinterest

Share This