Undod heddychlon gyda Phalestina

Jan 24, 2024

Menna Elfyn speaking at a demonstration at Aberystwyth (25 January 2024) calling on Aberystwyth University to divest from supporting companies involves in the arms trade /supplying weapons/ drones to Israel

Menna Elfyn yn siarad mewn gwrthdystiad yn Aberystwyth (25 Ionawr, 2024) yn galw ar Brifysgol Aberystwyth i – dad-fuddsoddi gyda chwmniau sydd ynghlwm wrth y fasnach arfau, megis rhoi arfau i Israel. (Llun gan Marian Delyth)

 

Pin It on Pinterest

Share This