Cennad (Llên Gofiant)

Hanes ei gyrfa fel llenor, bardd a dramodydd a’r daith farddol; o gyfnod cynnar fel disgybl ysgol mewn band yn canu’r gitâr a’r delyn ac yn creu geiriau i ganeuon i’r cyfnod o gyhoeddi cyfrolau niferus o farddoniaeth, ennill gwobrau am y gwaith a theithio’r byd yn darllen a chynnal gweithdai a phreswylfeydd. Hefyd, amlinellir rhai o’r ieithoedd mewn cyfieithiad o’i gwaith ynghyd â nodi ei gwaith o gyfansoddi libretti i gyfansoddwyr yn yr Unol Daleithiau ac ym Mhrydain. Bellach, yn Athro Emerita Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Athro Barddoniaeth a’r ferch gyntaf i gael Cadair Barddoniaeth yng Nghymru. Cyhoeddiadau Barddas, 2018.

Pin It on Pinterest