Dal i Fod – Cerddi Elin Ap Hywel

Dyma gyfrol bwysig gan fardd rhyngwladol – y casgliad cyflawn cyntaf o holl gerddi Elin ap Hywel yn yr iaith Gymraeg. Mae ganddi lais unigryw fel bardd a themâu amlwg ei gwaith yw hanes, chwedlau, lle’r ferch yn y byd sydd ohoni a phrofiadau personol. Mae ei harddull yn delynegol ond hefyd yn bryfoclyd ac eironig ar brydiau. Mae hi bellach yn dioddef o ddemensia ac felly teimlodd y golygydd reidrwydd i’w chyhoeddi er mwyn rhannu eu gwaith disglair gyda chynulleidfa frwd. Golygydd Menna Elfyn, Cyhoeddiadau Barddas, 2021.

Pin It on Pinterest