Malwod Mawr

Malwod Mawr

Drama gomedi gymunedol a gomisiynwyd gan Menter Myrddin a’i pherfformio mewn canolfannau yn Sir Gaerfyrddin. (2004). Cymerwyd rhan gan drigolion o ardaloedd Sir Gaerfyrddin a hanes un tirfeddiannwr yw e sydd am droi y sir gyfan yn fferm falwod. Drama gyda cherddoriaeth.

Pin It on Pinterest