Melltith y Mamau

Drama gomisiwn Eisteddfod Genedlaethol – 1995 Theatr Clwyd. Drama yn cyflwyno merched y Mabinogi mewn dull cyfoes a chyffrous gyda actorion megis Iola Gregory, Catrin Fychan a Betsan Llwyd. Cyfarwddwr: Ceri Sherlock.

Pin It on Pinterest