Rana Rebel

Nofel rymus am ddau fachgen diniwed yn eu harddegau yn eu cael eu hunain yng nghwmni merch bymtheg oed sy’n filwr; maent yn dysgu’n gyflym iawn am greulondeb ac annhegwch, gan roi cyfle i ddarllenwyr drafod materion megis terfysgaeth a brwydro dros achos, ffoaduriaid a chyfraniad crefydd i ryfel, hawliau plant a hawliau cenhedloedd; i ddarllenwyr 12-16 oed. 2003.

Pin It on Pinterest