Rhyw Ddydd

Rhyw Ddydd: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanbedr Pont Steffan 1984. Ysgrifennwyd a lluniwyd ‘Rhyw Ddydd’ wedi iddi weld sioe debyg yn Llundain gan y ‘Raving Beauties’. Perfformiwyd y sioe gan Llio Silyn, Judith Humphreys ac Eirlys Parri a’r cyfarwyddydd oedd y diweddar Emily Davies.

Pin It on Pinterest