Catrin Glyndŵr, Llundain

Cerdd a gomisiynwyd i’w gosod ar gerflun i gofio merch Owain Glyndŵr, Catrin Glyndŵr a’i phlant a gipiwyd o Gastell Harlech yn nechrau’r bedwaredd ganrif ar ddeg a’u carcharu yn y Tŵr yn Llundain. Mae’r gofeb hefyd yn cydnabod ac yn cofio merched a phlant a gosbir oherwydd eu bod yn dylwyth i’r gwrthryfelwr. 2001.

 

Image credit: grahamc99, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Pin It on Pinterest