Menna Elfyn yn cyhoeddi cyfrol Cymraeg / Catalaneg

 Mae Menna Elfyn, Athro Emerita Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio fersiwn dwyieithog o’i chyfrol boblogaidd, Murmur – y tro hwn yn y Gatalaneg a’r Gymraeg. Wedi’i chyfieithu o’r Gymraeg i’r Gatalaneg gan y bardd a’r cyfieithydd Silvia Aymerich, mae Menna a Sylvia wedi bod yn dathlu cyhoeddiad y llyfr gyda dau ddigwyddiad go arbennig … Read More