Does neb biau iaith

Does neb biau iaith

Does neb biau iaith. Iaith sy biau ni neu’n berchen ar ein ffordd o’i thrin. Dyna pam y mae’r ymdeimlad  ei bod, y Gymraeg,  yn perthyn i bawb yng Nghymru o’r rhai sy’n darllen ac adnabod enwau lleoedd  i alw ffrindiau â’u henwau Cymraeg. Rwy’n cofio myfyriwr yn dweud...
Wcrain

Wcrain

Mae’n ddyddiau ansicr  i’r Wcrain  i Rwsia ac i’r byd. Os bu gêm ryfela, hon oedd hi. Wrth  lunio’r golofn ar Chwefror 1af, does neb yn rhyw siŵr iawn, heblaw un dyn efallai o’r  ffordd y bydd y gwynt yn chwythu. Os bu galw am ddoethineb, dyma’r adeg i oeri geiriau, i...

Pin It on Pinterest