Parch

Parch

Roeddwn am ysgrifennu colofn yr wythnos hon am y  ddeddf  a basiwyd  gan Senedd Cymru i wahardd taro plant. Mae hon yn ddeddf hynod bwysig , un a ddylai ddiogelu hawl y plentyn i gael ei drin heb drais. Nid yw cofiwch yn golygu nad oes angen disgyblaeth arnynt  gan...
Does neb biau iaith

Does neb biau iaith

Does neb biau iaith. Iaith sy biau ni neu’n berchen ar ein ffordd o’i thrin. Dyna pam y mae’r ymdeimlad  ei bod, y Gymraeg,  yn perthyn i bawb yng Nghymru o’r rhai sy’n darllen ac adnabod enwau lleoedd  i alw ffrindiau â’u henwau Cymraeg. Rwy’n cofio myfyriwr yn dweud...
Wcrain

Wcrain

Mae’n ddyddiau ansicr  i’r Wcrain  i Rwsia ac i’r byd. Os bu gêm ryfela, hon oedd hi. Wrth  lunio’r golofn ar Chwefror 1af, does neb yn rhyw siŵr iawn, heblaw un dyn efallai o’r  ffordd y bydd y gwynt yn chwythu. Os bu galw am ddoethineb, dyma’r adeg i oeri geiriau, i...

Pin It on Pinterest