Dan y Wenallt – achlysur arbennig ar Radio 3

Dan y Wenallt – achlysur arbennig ar Radio 3

I nodi 70 mlynedd ers darlledu drama radio Dylan Thomas Under Milk Wood, ac i ymateb i syniad gwreiddiol Dylan Thomas o gael awduron i ysgrifennu am eu hardaloedd, comisiynwyd Menna Elfyn, ynghyd a phedwar awdur arall i lunio portread byr o’u mannau arbennig hwy fel...
Undod heddychlon gyda Phalestina

Undod heddychlon gyda Phalestina

Menna Elfyn yn siarad mewn gwrthdystiad yn Aberystwyth (25 Ionawr, 2024) yn galw ar Brifysgol Aberystwyth i – dad-fuddsoddi gyda chwmniau sydd ynghlwm wrth y fasnach arfau, megis rhoi arfau i Israel. (Llun gan Marian Delyth)  

Pin It on Pinterest