Perffaith Nam / Perfect Blemish

Perffaith Nam / Perfect Blemish

Cyfrol ddwyieithog o weithiau diweddara’ Menna Elfyn yn cynnwys ei holl waith Cell Angel (1996) a Blind Man’s Kiss / Cusan Dyn Dall (2001) ynghyd â chyfieithiad Saesneg cyntaf Perffaith Nam (2005) a detholiad o gerddi eraill. Y mae i’r testunnau Cymraeg gyfieithiadau...
Bondo

Bondo

Cerddi ar y thema‘ bondo’ yw nifer o’r cerddi yn y gyfrol hon: cerddi am glydwch aelwyd a’r rhai a chwalwyd yn sgil trasiedi Aberfan. Cychwynnodd y gyfrol drwy gofnodi yn flynyddol amryw o deimladau am y digwyddiad a ddaeth yn glwyf cenedlaethol. Mae hynny’n parhau yn...
The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry

The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry

Blodeugerdd gyfoethog o gyfieithiadau Saesneg o gerddi Cymraeg o’r 20fed ganrif yn cynnwys dros 300 o gerddi sy’n adlewyrchu cyfoeth ac amrywiaeth celfyddyd farddonol Gymraeg ynghyd â nodiadau bywgraffyddol byr am y 97 bardd a’r 26 cyfieithydd. Bloodaxe Books, 2003....
Murmurioa

Murmurioa

‘Murmur’ gyda cyfieithiadau Basgeg gan Eli Tolaretxipi & Arantza Fernandez, Maiatz, Bayonne 2016.
Absolute Optimist

Absolute Optimist

Bywgraffiad o waith y bardd Eluned Phillips mewn Saesneg. Dyma fywgraffiad hynaws ond beirniadol o un na chafodd y clod haeddiannol yn myd llenyddiaeth Gymraeg – a hynny cyfnod o newid mawr. Aeth o berfedd cefn gwlad Sir Gaerfyrddin i Baris a thu hwnt i faestref Los...

Pin It on Pinterest