Tosturi

Tosturi

Cyfrol newydd o gerddi (2022). Casgliad o gerddi sy’n marwnadu ac yn moli, yn herio ac yn tosturio yw’r gyfrol hon wrth i’r bardd ymateb i’r camweddau a wnaed yn erbyn menywod dros y canrifoedd. Mae yma gerddi hunangofiannol, cerddi...
Cicio’r Ciwcymbars

Cicio’r Ciwcymbars

Sioe flaengar gan bedwar o feirdd ar daith drwy Gymru gan ymweld  ag ysgolion, neuaddau, tafarnau, a chanolfannau i gyflwyno barddoniaeth  i gynulleidfaoedd byw. Darlledwyd fersiwn ohono ar S4C. (1988).
Cyfrinachau

Cyfrinachau

Cyfansoddwyd y nofel hon rywbryd yn ystod yr wythdegau ( efallai!). Fe’i chafwyd ymhlith ei phapurau wedi iddi farw yn 2009. Bu’n gyndyn i’w chyhoeddi yn ystod ei hoes am ei bod yn nofel hunangofiannol ac yn olrhain ei hanes rhamantaidd gyda chenedlaetholwyr Llydewig...
Cwsg

Cwsg

Cyfrol amrywiol o ryddiaith, ffeithiol greadigol a cherddi. Bu cwsg yn destun oesol o ran ei apêl. Hyd heddiw, bydd trafod di-dor ar ei effaith ar ein bywydau. Nid llyfr clinigol mo hwn ond un sydd yn taflu llygad effro ar droeon trwstan a difyr cwsg, a seiliwyd ar...
Cennad (Llên Gofiant)

Cennad (Llên Gofiant)

Hanes ei gyrfa fel llenor, bardd a dramodydd a’r daith farddol; o gyfnod cynnar fel disgybl ysgol mewn band yn canu’r gitâr a’r delyn ac yn creu geiriau i ganeuon i’r cyfnod o gyhoeddi cyfrolau niferus o farddoniaeth, ennill gwobrau am y gwaith a theithio’r byd yn...

Pin It on Pinterest